2015-02-06 03:17 #0 av: Cahira

Från och med 1/2 2015 så är det ändrade regler för användandet av blod vid spårning med hund.

Fritt fram för blod i hundträning

Den 1 februari lättar Jordbruksverket på reglerna kring utfodring av hundar med slaktbiprodukter och kring användningen av blod i samband med hundträning.

Det kommer nya regler från Jordbruksverket den 1 februari 2015. Det som kan beröra Svenska Kennelklubbens medlemmar är att det nu blir tillåtet att utfodra hundar med alla typer av kategori 3-material (delar från slaktade djur, bland annat) utan att det ställs krav på särskilt tillstånd. I fortsättningen räcker det med en registrering som är kostnadsfri och ej tidsbegränsad.

Blodspår – träning av hund