2009-04-06 13:39 #0 av: HarrietKiara

Grupp 1 FCI-nummer 293 Originalstandard 1989-09-11 FCI-Standard 1997-04-21; engelska SKKs Standardkommitté 2001-09-26, ändrad 2006-08-21 Ursprungsland/ hemland: Australien Användningsområde: Vallhund FCI-Klassifikation: Grupp 1, sektion 1 Med arbetsprov

kelpivalp.jpg

Bakgrund/ändamål: Australian kelpie härstammar från olika typer av vallhundar, som

engelsmän och skottar medförde och importerade till Australien

under 1800-talets första hälft. Av dessa vallhundar formades så

småningom en typ av hund som kom att bli en oersättlig hjälpreda

för fårfarmarna med sina hjordar om flera tusen djur.

Kelpien blev känd som en outtröttlig vallare, lika användbar på

de öppna slätterna som i de trånga fållorna, där det krävdes en

tuff hund för att klara av de tätt sammanpackade fåren.

Rasnamnet fick kelpien efter en berömd vallhund under 1870-

talet som hette King's Kelpie. Den första standarden för rasen

skrevs 1902 då man fortfarande avlade enbart på vallningsförmågan

och modellen alltså var en funktionell, arbetande hund.

Sedan dess har bara smärre förändringar gjorts i standarden och

fotografier av King's Kelpie visar att typen fortfarande är sig lik.

I Australien är kelpien alltjämt en oumbärlig medhjälpare på

fårfarmerna.

Helhetsintryck: Helhetsintrycket skall vara en smidig, livlig hund av hög klass,

som visar hård muskelkondition kombinerad med stor smidighet

i lemmarna och som ger intryck av förmåga till outtröttligt

arbete. Den skall vara fri från varje antydan till spinkighet. Den

skall ha en naturlig instinkt och fallenhet för att valla får, både på

öppen ostängslad mark och i inhägnade fållor. Varje felaktighet i

byggnad eller temperament som är främmande för en arbetande

vallhund måste anses som otypisk.

Viktiga måttförhållanden: Kroppslängden, mätt från bröstbensspets till sittbensknöl, skall förhålla sig till mankhöjden som 10 till 9.

Uppförande/karaktär: Kelpien är en utomordentligt uppmärksam, pigg och i hög grad

intelligent hund med ett milt, fogligt lynne och en nästan outtömlig

energi och en påfallande lojalitet och plikttrogenhet.

Typiskt för rasen är dess välvilliga inställning till människor och

dess läraktighet, vakenhet och samarbetsförmåga.

En kelpie är mycket arbetsvillig och trivs bäst när den får någon

uppgift att lösa.

Huvud: Huvudet skall stå i proportion till hundens storlek. Huvudets allmänna

form och kontur skall ge ett ganska rävlikt intryck, vilket

mildras av de mandelformade ögonen.

Skallparti Skallen skall vara en aning rundad och bred mellan öronen.

Pannans profil skall vara rak.

Stop Stopet skall vara markerat.

Nostryffel Färgen på nostryffeln skall överensstämma med pälsfärgen.

Nosparti Nosen skall helst vara en aning kortare än skallen. Nospartiet skall

vara fint utmejslat och markerat.

Läppar Läpparna skall vara torra och ligga väl an.

Käkar/tänder Saxbett med starka, sunda och regelbundna tänder.

Kinder Kinderna skall varken vara grova eller utstående, men rundade

mot nospartiet.

Ögon Ögonen skall vara mandelformade, av medelstorlek, klart markerade

i vrårna och visa ett intelligent och ivrigt uttryck. Färgen på

ögonen skall vara brun, och harmoniera med färgen på pälsen. På

blå hundar är ljusare ögonfärg tillåten.

Öron Öronen skall vara av medelstorlek, upprättstående och avsmalnande

till en skarp spets i toppen. Själva örat skall vara tunt men

starkt vid basen. Öronen skall vara brett ansatta på hjässan, luta

utåt och vara lätt rundade i ytterkanten. Insidan av örat skall vara

väl behårad.

Hals: Halsen skall vara medellång, stark, lätt välvd och gradvis övergå

i skulderpartiet. Den skall vara fri från löst halsskinn och ha en

någorlunda kraftig krage.

Kropp:

Överlinje Överlinjen skall vara fast och jämn.

Ländparti Ländpartiet skall vara starkt och muskulöst och flankerna skall ha

gott djup.

Kors Korset skall vara ganska långt och sluttande.

Bröstkorg Bröstkorgen skall vara djup snarare än vid, med väl välvda revben.

Svans I vila skall svansen hänga i en mycket lätt båge. Under rörelse

eller upphetsning får den höjas, men under inga omständigheter

får någon del av svansen bäras in över ryggen. Svansen skall vara

ansatt så att den jämnt övergår till det sluttande korset och den

skall räcka ungefär till hasen.

Extremiteter:

Framställ: Frambenen skall vara muskulösa med stark men elegant benstomme. Sedda framifrån skall de vara raka och parallella.

Skulderblad Skuldrorna skall vara torra, muskulösa och väl sluttande med

skulderbladen tätt ansatta vid manken.

Överarm Överarmen skall bilda en korrekt vinkel mot skulderbladet.

Armbåge Armbågarna får varken vara inåt- eller utåtvridna.

Mellanhand Mellanhanden skall sedd från sidan ha en lätt lutning för att

säkerställa smidigheten i rörelserna och förmågan att vända snabbt.

Framtassar Framtassarna skall vara runda, starka med tjocka trampdynor

och väl slutna med väl välvda tår och starka, korta klor.

Bakställ: Bakdelen skall vara bred och stark. Bakbenen skall sedda bakifrån,

från hasorna till tassarna, vara raka och parallella och varken vara för brett eller för trångt ställda.

Knäled Knäleden skall vara väl vinklad.

Has Hasorna skall vara låga.

Baktassar Baktassarna som framtassarna.

 

Rörelser: För att uppnå den nästan obegränsade uthållighet som krävs av en

arbetande fårhund på vidsträckta marker måste kelpien vara absolut

sund, både i byggnad och i rörelser. Varje tendens till

kohasighet, hjulbenthet, styltighet, lösa bogar, bundna, nystande

eller paddlande rörelser är ett allvarligt fel. Rörelserna skall vara

fria och outtröttliga och hunden måste ha förmåga att vända

plötsligt i hög fart. I trav närmar sig tassarna varandra allt eftersom

tempot ökar, men när hunden står stilla skall benen vara

parallellt ställda.

Päls:

Pälsstruktur: Pälsen skall vara dubbel med kort, tät underull. Täckhåret skall

vara tätt, rakt, hårt och ligga utefter kroppen så att det står emot

regn. Under bålen skall pälsen vara längre och på baksidan av

låren bilda måttliga byxor. På huvudet (inklusive insidan av örat),

benens framsidor och på tassarna skall pälsen vara kort. På halsen

skall den vara längre och tjockare och bilda en krage. Svansen

skall vara borstigt behårad. I genomsnitt skall pälsen på kroppen

vara från 2 till 3 cm lång. En päls som är för lång eller för kort är

fel.

Färg: Svart, svart med tanteckning, leverröd, leverröd med tanteckning,

fawn, leverbrun eller blå.

Storlek/vikt:

Mankhöjd: Hanhund: 46-51 cm

Tik: 43-48 cm

Fel: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande

till graden av avvikelse.

Nota bene: Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg

eler om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka

dess hälsa och sundhet

Testiklar: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och

normalt belägna i pungen.

kelpieligg.JPG

Bilder av Alex