2009-04-16 22:38 #0 av: HarrietKiara

Beauceron, Berger de Beauce, Bas-Rouge Ursprungsland/ hemland: Frankrike Användningsområde: Vall- och vakthund FCI-Klassifikation: Grupp 1, sektion 1 Med arbetsprov

 

Bakgrund/ändamål: I slutet av 1800-talet betecknade chien de beauce, beauceron och

bas-rouge gamla franska herdehundar från slätterna av samma

typ med släthårigt ansikte, hård och kort päls och kuperade öron.

Kroppen hade tanteckning framför allt längst ner på benen vilket

gav hundarna namnet "bas-rouge" (= rödstrumpa). Pälsen var i

allmänhet svart med tanteckning men det fanns också grå, helt

svarta och till och med helt röda hundar. Hundarna avlades på

och valdes ut för sin förmåga att valla och vakta djurhjordarna.

Helhetsintryck: Rasen skall vara stor, stark, rustik, kraftfull, välbyggd och muskulös

utan att verka tung.

Viktiga

måttförhållanden: Rasen skall ha normala proportioner. Kroppslängden, mätt från

skulderbladsleden till sittbensknölen, skall något överstiga

mankhöjden.

Huvudet skall vara långt: 2/5 av mankhöjden. Skallens bredd och

huvudets djup skall något understiga halva huvudets längd. Skallen

och nospartiet skall vara lika långa.

Uppförande/karaktär: Uppförandet skall vara rättframt utan rädsla. Uttrycket skall vara

frimodigt och aldrig vare sig elakt, räddhågat eller oroligt. Karaktären

skall visa klokhet och mod.

Huvud: Huvudet skall vara välmejslat med harmoniska linjer. Nosryggen

skall vara närmast parallell med skallinjen från sidan sett.

Skallparti: Skallpartiet skall vara plant eller något välvt från sida till sida.

Pannfåran skall vara föga markerad. Nackknölen skall vara tydlig.

Stop: Stopet skall vara föga markerat och placerat mitt emellan nosspets

och nackknöl.

Nostryffel: Nostryffeln skall stå i proportion till nospartiet, vara välutvecklad

och aldrig kluven. Den skall alltid vara svart.

Nospart:i Nospartiet skall varken vara smalt eller snipigt.

Läppar: Läpparna skall vara åtliggande och alltid väl pigmenterade.

Överläpparna skall täcka de undre utan att vara lösa. Mungiporna

skall forma en mycket lätt början till ficka som aldrig får vara

öppen.

Käkar/Tänder: Tänderna skall vara kraftiga och sluta samman i ett saxbett.

Ögon: Ögonen skall vara placerade horisontellt och vara lätt ovalt formade.

De skall vara mörkbruna, i alla fall aldrig ljusare än mörkt

hasselnötsbruna även om tantecknen skulle vara något ljusa. Blå

eller olikfärgade ögon är tillåtet hos harlekinfärgade hundar.

Öron: Öronen skall vara högt placerade. De skall bäras halvresta eller

hängande, men inte tätt intill kinderna. Öronen skall vara flata

och tämligen korta. Det okuperade örats längd skall motsvara

halva huvudets längd.

Hals: Halsen skall vara muskulös, av god längd och harmoniskt övergå

i skuldrorna.

Kropp:

Manke: Manken skall vara väl markerad.

Rygg: Ryggen skall vara plan.

Ländparti: Länden skall vara kort, bred och väl musklad.

Kors: Korset skall vara föga sluttande.

Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara bred, djup och lång. Dess omfång skall

överstiga mankhöjden med mer än 1/5. Bröstkorgen skall nå väl

ner till armbågen.

Svans: Svansen skall vara okuperad, lågt buren och nå åtminstone till

hasspetsen. Den får inte bäras snett. Svansen skall forma en lätt Jformad

krok i spetsen. I rörelse får svansen bäras högst i överlinjens

förlängning.

Extremiteter:

Framställ: Frambenen skall vara väl ställda och lodräta framifrån och från sidan sett.

 

Skulderblad: Skulderbladen skall vara snedställda och medellånga.

Underarm: Underarmarna skall vara muskulösa.

Framtassar: Framtassarna skall vara kraftiga, runda och kompakta. Klorna

skall alltid vara svarta. Trampdynorna skall vara hårda men ändå

elastiska.

Bakställ: Bakbenen skall vara väl ställda och lodräta från sidan och bakifrån

sett.

Lår: Låren skall vara breda och muskulösa.

Has: Hasorna skall vara kraftiga och inte för lågt ansatta utan vid ungefär

1/4 av hundens mankhöjd. Vinkeln mellan underben och has

skall vara mycket öppen.

Mellanfot: Mellanfötterna skall stå nästan lodrätt, något bakom sittbensknölarna.

Baktassar: Se framtassarna. Av tradition har herdarna hållit fast vid att bevara de dubbla

sporrarna. Sporrarna skall bilda väl åtskilda tummar med klor

och vara placerade tämliga nära tassarna.

Rörelser: Rörelserna skall vara smidiga och fria. Hunden skall röra sig

parallellt framifrån och bakifrån sett. Travet skall vara utsträckt

och vägvinnande.

Päls:

Pälsstruktur: Pälsen skall vara kort och slät på huvudet och i övrigt vara kraftig,

kort, grov, tät, ligga an mot kroppen och vara 3-4 cm lång. Lårens

baksidor och svansens undersida skall vara lätt men obligatoriskt

befransade. Underullen skall vara kort, fin, tät, dunig, mycket tätt

åtliggande och helst vara musgrå. Den får inte synas genom

täckhåren.

Färg: Svart med tanteckning (bas rouge). Den svarta färgen skall vara

ordentligt svart. Tantecknen skall vara ekorröda och finnas
- ovanför ögonen som två distinkta, runda fläckar

- på nospartiets sidor och gradvis avta på kinderna utan att

någonsin nå under öronen

- på bringan föredras tanteckningen som två fläckar

- på strupen

- under svansen

- på benen där tanteckningen skall sträcka sig från tassarna och

uppåt för att gradvis försvinna utan att täcka mer än en tredjedel

av benet; på benens insida sträcker sig tanteckningen lite

högre upp.

Harlekin (grå med svarta fläckar och tantecken). Pälsen skall ha

lika mycket grått som svart uppdelat i väl fördelade fläckar eller

mer svart än grått. Tantecknen skall ha samma placering som hos

de tvåfärgade.

Några vita hårstrån i bringan tolereras.

Storlek/vikt

Mankhöjd: : Hanar: 65-70 cm

Tikar: 61-68 cm

Fel: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande

till graden av avvikelse.

Diskvalificerande fel:

- Aggressiv eller mycket skygg.

- Mankhöjd över eller under de i standarden angivna måtten.

- Mycket lätt benstomme.

- För ljusa ögon; blå eller olikfärgade ögon (utom hos harlekiner).

- Kluven nostryffel; nostryffel av annan färg än svart;

avpigmenterad nostryffel.

- Tydligt över- eller underbett; avsaknad av 3 tänder eller fler

(P1 beaktas inte).

- Okuperade styva ståndöron.

- Överdrivet utåtvridna baktassar.

- Enkla eller inga sporrar bak.

- Kuperad svans; svans som är rullad över ryggen.

- Päls: annan färg och struktur än vad som anges i standarden;

total avsaknad av tanteckning; lång päls. Tydlig, väl synlig, vit

fläck i bringan.

För harlekinfärg:

- För mycket grått.

- Svart på ena sidan och grått på den andra.

- Helt grått huvud (avsaknad av svart).

Nota bene: Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska

defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

Testiklar: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och

normalt belägna i pungen.