2009-05-21 00:52 #0 av: HarrietKiara

(Berger de Brie) FCI-nummer 113 Ursprungsland/hemland: Frankrike Användningsområde: Vallhund FCI-Klassifikation: Grupp 1, sektion 1, Med arbetsprov

Bakgrund/ändamål: Briard är en ras med säkra anor från 1300-talet och eventuellt ända från 700-talet. Den användes ursprungligen som en vakt och
vallhund som även försvarade hjorden mot både två- och
fyrbenta inkräktare. På senare tid har den även använts av militär
och polis samt som lavinhund eller endast som tävlings- eller
sällskapshund.

Helhetsintryck: Rasen skall ge intryck av att vara robust, smidig, muskulös och välproportionerlig med livliga och vakna rörelser.

Viktiga måttförhållanden: Kroppslängden skall överstiga mankhöjden, hunden skall vara rektangulär.

Uppförande/karaktär: Rasen skall ha ett balanserat temperament och varken vara aggressiv eller rädd.

Huvud: Huvudet skall vara kraftigt och långt. Det skall vara försett med
skägg, mustascher och ögonbryn som lätt skuggar ögonen.

Skallparti: Skallpartiet skall vara lika långt från nackknöl till stop som från
stop till nosspets. Pannan skall vara mycket lätt rundad.

Stop: Stopet skall vara markerat.

Nostryffel: Nostryffeln skall snarare vara fyrkantig än rund. Den skall alltid
vara svart och kraftig med vida näsborrar.

Nosparti: Nospartiet skall vara lika långt från stop till nosspets som från
stop till nackknöl. Nosryggen skall vara plan. Nospartiet skall varken vara smalt eller spetsigt.

Käkar/Tänder: Tänderna skall vara kraftiga, vita och sluta perfekt ihop.

Ögon: Ögonen skall vara placerade vågrätt, vara väl öppna och tämligen
stora, inte snedställda. De skall vara mörka till färgen och ha ett
intelligent och lugnt uttryck. Grå ögon är tillåtet på grå hundar.

Öron: Öronen skall vara högt ansatta. I hemlandet kuperas de vanligen
och bärs upprättstående. De okuperade öronen skall vara tämligen
korta och de skall inte ligga platt intill huvudet. Längden på
det okuperade örat skall vara lika med eller något kortare än halva
huvudets längd. De skall alltid vara flata och täckta av lång päls.
KUPERING AV ÖRON ÄR FÖRBJUDET I SVERIGE.

Hals: Halsen skall vara muskulös och väl ansatt i skuldrorna.
Kropp:
Rygg:
Ryggen skall vara plan.

Kors: Korset skall vara föga sluttande och till formen något rundat.

Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara bred (en handsbredd mellan armbågarna),
lång och nå ända ner till armbågarna.

Svans: Svansen skall vara okuperad, ha gott om päls och vara formad
som en krok i spetsen. Svansen skall bäras lågt, inte snett, och den
skall nå till hasspetsen eller som längst 5 cm mer.

Extremiteter: Extremiteterna skall vara väl musklade med kraftig benstomme
samt parallellt och lodrätt ställda.
Framställ:
Framtassar:
Framtassarna skall vara kraftiga, knutna och runda (mitt emellan
katt- och hartass). Klorna skall vara svarta och trampdynorna hårda.
Bakställ:
Has: Hasorna skall inte vara för lågt placerade och de skall vara vinklade
så att mellanfötterna står nästan lodrätt under hasorna.

Mellanfot: Mellanfötterna skall vara försedda med dubbla sporrar som skall
vara uppbyggda av två benpartier med klor. Sporrarna skall vara placerade så
nära marken som möjligt för att möjliggöra ett bättre fotfäste.

Baktassar: Baktassar som framtassar.

Rörelser: Rörelserna skall vara livliga och vakna.
Päls:
Pälsstruktur:
Pälsen skall vara lätt vågig, lång och torr (som gethår) mednågon underull.

Färg: Hunden skall vara enfärgad. Alla färger är tillåtna utom vitt,
kastanjebrunt eller mahognyfärgat. Mörka färger är att föredra.
En något ljusare nyans på benen som inte är något annat än
början till avpigmentering skall inte förväxlas med tvåfärgat. Denna
något ljusare nyans skall hålla sig inom samma fawn-färgskala
(mörk fawn eller ljus fawn, mörk svärta på ljusare svärta, mörkgrått
på ljusare grått etc). Fawnfärgen skall vara djup och enhetlig
och varken vara ljus eller urvattnad.

Storlek/vikt:Mankhöjd: Hanhund: 62-68 cm
Tik: 56-64 cm

Fel: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande
till graden av avvikelse.

Helhetsintryck: - Undersätsig.
- Klumpig.

Uppförande/karaktär: - Aggressiv, slö, rädd.

Huvud: - Kort huvud; för långt huvud.
- Oproportionerliga förhållanden mellan nosparti och skalle.
- Oproportionerliga förhållanden mellan huvud och kropp.
- Så mycket päls att huvudets form döljs. Otillräckligt med
skägg, mustasch och ögonbryn.
- Panna som är för platt eller för rund; för bred panna; panna
som stupar mot ögonen.

Stop: - För markerat eller obefintligt stop.

Nosparti: - För långt nosparti; för kort nosparti.
- Spetsigt nosparti, smalt eller för brett nosparti, hängande läppar.
- Tunn nosrygg; konvex nosrygg.

Nostryffel: - Nostryffel som är liten, knipt, spetsig; nostryffel som har
annan färg än svart; spår av avpigmentering på nostryffel.

Käkar/tänder: - Avsaknad av 1-2 incisiver.
- Felaktigt bett; lätt över- eller underbett utan förlorad kontakt.
- Avsaknad av 1-2 premolarer.

Ögon: - Ögon som är för små; mandelformade ögon; ljusa ögon.

Öron: - Öron som är täckta av för kort päls.
- För långa öron.
- Dåligt burna öron.

Hals:
- För lång, tunn eller för kort hals.

Bröstkorg: - För smal, inte tillräckligt eller alltför djup bröstkorg; inte
tillräckligt lång bröstkorg; för platt eller rund bröstkorg.

Rygglinje: - Lätt svankryggighet eller lätt karpryggighet.

Kors: - För sluttande eller rakt kors, i lägre eller högre grad.
- Kors som är tydligt högre än manken.

Svans: - Svans som är något för kort, saknar krok, har för kort päls.
- Svans som bärs långt över ryggens linje.
- Svans som bärs under magen när hunden står eller rör sig.

Extremiteter:
Framställ:
- Dåligt ställda ben, kort päls på benen, tunna ben, klen benstomme.
- Dåligt vinklade skulderblad, lösa skuldror.
- Svaga eller för raka mellanhänder; väger över på tårna.

Bakställ: - För brett ställda bakben.

Has: - För högt eller lågt placerade hasor.
- Dåligt vinklade hasor.

Sporrar bak: - För högt placerade sporrar bak (mitt på mellanfoten).
- Avsaknad av två klor i sporrarna.
- Avsaknad av ett benparti i en dubbelsporre.

Tassar: - Spretande tår; för långa tassar; platta tassar.
- Inåt- eller utåtvridna tassar, inte tillräckligt behårade tassar.
- Grå klor.
- Trampdynor utan elasticitet, trampdynor som är för platta
eller för mjuka.

Päls: - Ej tillräckligt torr päls; lätt lockig päls; avsaknad av underull.
- För kort päls.
- Tunna hårstrån.

Färg: - Svart hund med nyanser i rött.
- Ej tillräckligt varm fawn; vit fläck i bringan.
- För mycket svärta, som nästan bildar mantel.
- Mycket blek fawn, urvattnad.

Storlek/vikt:
- Hund som överskrider de i standarden angivna mankhöjderna.

Diskvalificerande fel:


Huvud: - Ovan nämnda fel fast i högre grad.

Nostryffel: - Nostryffel som är brun eller ljusare; avsaknad av pigment på
nostryffel.

Käkar/tänder: - Markerat över- eller underbett där framtänderna inte har kontakt
med varandra.
- Avsaknad av två P4:or eller tre tänder av vilket slag som helst.

Ögon: - Ögon av olika färg eller form, vilt stirrande ögon, för ljusa
ögon.

Öron:
- Öron som är vridna, ansatta för långt under ögats linje, täckta
av kort päls, naturliga ståndöron, broskrester efter kupering.

Svans:
- Svans som är buren över ryggen som en ringla eller rakt
hängande.
- Spår av operation som påverkar hur svansen bärs.

Extremiteter: - Allvarliga fel på ben, hasor och tassar.

Sporrar bak: - Enkla sporrar bak.
- Avsaknad av sporrar bak.
- Avsaknad av två benpartier i en dubbelsporre även om klor
finns.
- Avsaknad av ett benparti i varje dubbelsporre även om klor
finns.

Tassar: - Vita klor.

Päls: - Päls som är kortare än 7 cm.
- Mjuk eller ullig päls.

Färg: - Vit, kastanjebrun, mahognyfärgad, tvåfärgad hund. Vit bläs,
vita hår på tassarna. Fawn med svärta i form av en mantel. För
ljus färg.
Not: Vid tvåfärgat kan man se att huden är blåaktig på mörka
ställen i pälsen och rosa på ljusa ställen.
Storlek/vikt: - Mankhöjd som understiger minimimåtten eller överstiger
maximimåtten med mer än 2 cm.

Nota bene: Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska
defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

Testiklar:
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.