2009-07-14 22:23 #0 av: HarrietKiara

Grupp 1 Ursprungsland/hemland: Storbritannien Användningsområde: Vall- och sällskapshund FCI-Klassifikation: Grupp 1, sektion 1

 Bakgrund/ändamål: Welsh corgi cardigan antas vara den äldsta av de två corgi-varianterna.

Man tror att den funnits i Wales sedan 1000-talet, där den

använts som gårds- och vallhund. Särskilt som boskapsvallare

ansågs welsh corgi cardigan vara ovärderlig. De båda corgivarianterna

torde ha en gemensam historisk bakgrund. Fram till

år 1934 korsades varianterna med varandra. Därefter skildes de

och blev två separata raser. Welsh corgi cardigan är numera väl

skild från welsh corgi pembroke i typ, genom många rasspecifika

detaljer.

Helhetsintryck: Welsh corgi cardigan är en robust hund. Den är tålig, rörlig och

uthållig. Kroppen är lång i förhållande till mankhöjden och avslutas

med en rävliknande svans ansatt i linje med ryggen.

Viktiga måttförhållanden: Nospartiets längd i förhållande till skallen skall vara 3:5.

Uppförande/karaktär: Welsh corgi cardigan är livlig, alert, energisk, intelligent och

mentalt stabil, inte skygg eller aggressiv.

Huvud: Huvudet skall vara rävlikt till form och uttryck.

Skallparti: Skallen skall vara bred och flat mellan öronen och smalna av

något mot ögonen. Den skall vara lätt välvd över ögonen.

Stop: Stopet skall vara måttligt markerat.

Nostryffel: Nostryffeln skall vara svart och något framskjuten.

Nosparti: Nospartiet skall vara lätt avsmalnande mot nostryffeln. Det får

inte på något vis vara trubbigt. Underkäken skall vara välskuren

och kraftig men inte markerad.

Käkar/Tänder: Saxbett med starka tänder.

Ögon: Ögonen skall vara medelstora och klara med ett vänligt, piggt

och samtidigt vaksamt uttryck. De skall vara ansatta relativt brett

isär med tydligt markerade ögonvrår. Ögonfärgen skall helst

vara mörk eller i harmoni med pälsfärgen. Endast hos blue merle

får ett eller båda ögonen vara blekt blå, blå eller med stänk av

blått. Ögonkanterna skall vara mörka.

Öron: Öronen skall vara upprättstående och ganska stora i förhållande

till hundens storlek. Öronspetsarna skall vara lätt rundade. Öronen

skall vara måttligt breda vid basen och placerade så långt

tilbaka på skallen att de kan läggas platt mot nacken när de viks

bakåt. Avståndet mellan öronen skall vara ca 9 cm. Öronen skall

bäras så att öronspetsarna befinner sig strax utanför en tänkt linje

dragen från nosspetsen genom ögonens centrum.

Hals: Halsen skall vara muskulös och väl utvecklad samt mjukt övergå

i väl sluttande skuldror. Den skall stå i proportion till hundens

byggnad i övrigt.

Kropp: Kroppen skall vara tämligen lång och kraftig med tydligt markerad

midja.

Överlinje: Överlinjen skall vara plan.

Bröstkorg: Bringan skall vara måttligt bred med framträdande bröstbensspets.

Bröstkorgen skall vara djup med väl välvda revben.

Svans: Svansen skall likna en rävsvans. Den skall vara ansatt i linje med

kroppen och vara måttligt lång (så att den når ner till, eller nästan

når ner till marken). Svansen skall bäras lågt när hunden står still

men får lyftas något över rygglinjen i rörelse, dock aldrig bäras

ringlad över ryggen.

Extremiteter: Benstommen skall vara kraftig ända ner i tassarna, som skall vara

svagt utåtriktade.

Framställ: Frambenen skall vara korta men kroppen skall

ha gott markavstånd.

Skulderblad: Skulderpartiet skall vara muskulöst. Skulderbladen skall vara väl

tillbakalagda med en vinkel på ca 90 grader mot överarmen.

Armbåge: Armbågarna skall vara väl åtliggande.

Underarm: Underarmarna skall vara lätt böjda för att sluta väl an mot bröstkorgen.

Framtassar: Framtassarna skall vara runda, väl slutna, ganska stora och ha väl

utvecklade trampdynor. De skall vara lätt utåtvridna. I ursprungslandets

standard föreskrivs att sporrar skall avlägsnas.

Bakställ: Bakpartiet skall vara kraftigt med väl vinklade och väl ställda ben.

Benstommen skall vara kraftig ända ner i tassarna. Benen skall

vara korta.

Lår: Låren skall vara muskulösa.

Knäled: Knälederna skall vara väl vinklade.

Underben: Underbenen skall vara muskulösa.

Has: I stående skall hasorna vara lodrätt ställda både från sidan och

bakifrån sedda.

Baktassar:  Baktassarna skall vara runda, väl slutna, ganska stora och ha väl

utvecklade trampdynor. I ursprungslandets standard föreskrivs

att sporrar skall avlägsnas.

Rörelser: Rörelserna skall vara fria och energiska varvid armbågarna skall

sluta väl an mot kroppen och varken vara lösa eller bundna.

Frambenen skall ha god räckvidd utan att lyftas för högt och

harmoniera med bakbenens påskjut.

Päls: Pälsen skall vara kort eller medellång, hård, helst rak och ha god

underull

Pälsstruktur: . Den skall vara motståndskraftig mot väder och vind.

Färg: Alla färger är tillåtna, med eller utan vita tecken. Det vita får dock

inte dominera.

Storlek/vikt:

Mankhöjd: Idealmankhöjd 30 cm.

Vikt: Väl avpassad till mankhöjden. Viktigast är ett proportionerligt

helhetsintryck.

Fel: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande

till graden av avvikelse.

Nota bene: Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg

eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka

dess hälsa och sundhet.

Testiklar: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och

normalt belägna i pungen.